Lesvoorbereiding

Lesvoorbereiding

Seksuele voorlichting is een bijzondere les met zeer speciale thema’s. Een goede lesvoorbereiding is essentieel om onderwijzers en leerlingen zekerheid te geven.

Omdat er geen vast concept is blijft er veel ruimte om de lessen op een eigen manier in te richten. De belangrijkste oriëntatiepunten voor de planning en inrichting van de lessen hangt vooral af van het niveau van de leerlingen en de samenstelling van de klassen.

Algemene Voorwaarden

Seksuele voorlichting is in principe interdisciplinair ingericht. Om zo goed mogelijke resultaten te bereiken is het aan te bevelen voldoende tijd van te voren in te plannen en met collega’s relevante thema’s inhoudelijk en organisatorisch af te stemmen. Ook de ouders moeten in het voortraject geïnformeerd worden.

De volgende organisatorische stappen dienen in het voortraject in acht worden genomen.

 • Informatie inwinnen over wettelijke voorschriften en vereisten
 • Controleer eventuele informatie van het schoolbestuur over het lespakket
 • Geplande middelen coördineren met uw supervisor
 • Uitnodiging voor externe experts afstemmen met de schoolleiding
 • Schets ruwweg de educatieve lessen en zet ze vast in het jaarplan
 • De ouders informeren over de aankomende voorlichtingslessen. Houd ongeveer 8 weken aan om de geplande lesdoelen, methodes, materialen en middelen mee te delen.
  • Groep 8 met een ouderavond
  • Voortgezet onderwijs met een brief aan de ouders en/of een ouderavond
 • Uitwisseling met collega’s
  • Welke thema’s heeft de klas reeds besproken?
  • Welke materialen zijn daarbij inmiddels gebruikt?
  • Was er al eens een expert te gast?
  • Waren er kritische thema’s?
  • Eventuele feedback van voorgaande jaren onderzoeken: wat kan er anders of beter aangepakt worden?

U kunt uw leerlingen al enige dagen voor het begin van de voorlichtingslessen voorbereiden:

 • Thema’s voor de klas aankondigen
 • Inhoud, doel en methodiek aankondigen
 • De lessen over seksuele voorlichting als essentieel onderdeel binnen de opleiding opnemen.

Lesmaterialen

Belangrijk is de keuze van de materialen in het voortraject. Of u van plan bent om de basis te onderwijzen of u aan een specifiek onderwerp wilt wijden: de materialen moeten altijd op een voor de leeftijd geschikte of op de ontwikkeling gerichte manier worden gegeven.

De volgende checklist bevat de belangrijkste punten over lesmateriaal die in acht moeten worden genomen:

 • Geplande materialen op rechtmatigheid onderzoeken
 • Tijdens het bestellen van de materialen rekening houden met de levertijden en de benodigde hoeveelheden
 • Middelen vooraf testen:
  • Kwaliteit en doelmatigheid?
  • Wetenschappelijk onderbouwd?
  • Aangepast aan de leeftijd?
  • Goedgekeurd als "ander" aanvullend lesmateriaal?
  • Moet goedkeuring worden verkregen van de directeur?
  • Motiveert het? Is het werkzaam?
  • Komt het overeen met het doel?
 • Rechten, kopieën en gegevensbescherming, toestemming om voordrachten te geven moeten worden gerespecteerd.
 • Als u met middelen wilt werken die u lange tijd niet meer gebruikt heeft (bijv. De voorlichtingsfilm) voer dan eerst een test uit.

De voorlichtingsles biedt voor de leeftijd geschikte en individueel combineerbare lesmaterialen voor seksuele voorlichting voor verschillende soorten onderwijs.

 • Onder lesmaterialen vindt u een uitgebreid pakket gratis lesmateriaal voor projectie of om te printen of kopiëren.
 • Het multimediale gedeelte bevat een educatieve film en verschillende materialen voor het testen van de kennis.
 • Als aanvulling op uw lessen kunt u het schoolpakket bestellen met demonstratiemateriaal en gratis productmonsters over menstruatie hygiëne. 

Ontwerp van de lessen

Zoals bij andere schoolvakken zijn er verschillende mogelijkheden bij het ontwerpen van de voorlichtingslessen:

 • De klassieke kennisoverdracht met een boekje, werkbladen en dia’s als onderdeel van de klasbespreking is een bewezen standaard.
 • Werken in groepsverband is een goed alternatief om gezamenlijk de inhoud te bespreken.
 • Seksuele voorlichting kan echter ook worden gegeven tijdens projecturen in groepsverband en met behulp van illustratief materiaal en modellen. Belangrijke onderwerpen kunnen door de leerkracht worden samengesteld uit verschillende bronnen.
 • Het gebruik van digitale middelen maakt een gevarieerde introductie van het onderwerp mogelijk. Instructiefilms, interactieve presentaties of online kennistests bieden een breed scala aan opties.

Projecten over seksuele voorlichting kunnen ook worden "uitbesteed". De ondersteuning van externe experts, bijvoorbeeld gynaecologen of seksuele voorlichters bieden alternatieve manieren om kennis over te dragen, zowel binnen als buiten school.

De meeste informatie is voor beide geslachten even belangrijk en interessant. Indien nodig kunnen jongens en meisjes voor sommige vakken ook afzonderlijk worden onderwezen.

Als het gaat om details over de menstruatie, kan een veilige gesprekssfeer nuttig zijn voor meisjes, zodat ze meer open kunnen spreken en vragen kunnen stellen. In een dergelijke leeromgeving is het gebruik van geselecteerde leermiddelen bijzonder geschikt voor meisjes. 

Meer lesmateriaal is ook beschikbaar in het downloadgedeelte voor jongens of voor het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Richtlijnen voor seksuele voorlichting
Tips voor voorlichtingslessen
Schoolpakket bestellen
Meest voorkomende vragen over menstruatie en menstruatie hygiëne
Tampongebruik
Lesmateriaal voor jongens
Belangrijke links

Materiaal voor jongens

Materiaal voor jongens

Lesmateriaal rondom het thema puberteit bij jongens
Nu downloaden
Materiaal voor basisscholen

Materiaal voor basisscholen

Lesmateriaal voor seksuele voorlichtingslessen
Nu samenstellen
Hulp bij de lesvoorbereiding

Hulp bij de lesvoorbereiding

Tips en checklists voor seksuele voorlichtingslessen
Nu informeren
Download lesmaterialen

Download lesmaterialen

Uitgebreid aanbod van onderwerpen voor de seksuele voorlichting
Naar de materialen
Multimedia voor seksuele voorlichting

Multimedia voor seksuele voorlichting

Instructiefilm en interactieve kennistests voor seksuele voorlichting
Nu bekijken
Gratis lespakket

Gratis lespakket

Relevante lesmaterialen voor seksuele voorlichting
Nu bestellen
;