Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

De volledige inhoud van deze Internet site is eigendom van of wordt gecontroleerd door Johnson & Johnson Consumer B.V. en wordt wereldwijd beschermd door wetten inzake de bescherming van auteursrechten. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik en voor niet-commerciële doeleinden naar uw computer halen (downloaden); wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt.

De eigenaars van deze site doen wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Internet site maar doen geen toezeggingen en geven geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De eigenaars van deze site zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet verkrijgen van toegang tot deze Internet site of van uw gebruik van enige informatie die op deze Internet site wordt verstrekt. Deze site is bedoeld voor inwoners van Nederland.

Deze Internet site kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; de eigenaars van deze site dragen echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en zijn niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze Internet site.

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, productverpakkingen en producten die voorkomen op deze Internet site zijn in Nederland en internationaal beschermd. Gebruik ervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze site tenzij voor het identificeren van de producten en diensten van het bedrijf.

Persoonsgegevens die via elektronische communicatie met deze Internet site worden verstrekt, zullen behandeld worden in overeenstemming met het Privacybeleid van deze site. De eigenaars van deze site hebben het recht om elke andere informatie die via elektronische communicatie wordt verstrekt, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken en processen, of de daarin besloten kennis, voor welk doel dan ook te gebruiken of te verveelvoudigen. Dit recht omvat de vrijgave aan derden en/ of ontwikkeling, fabricage en/ of marketing van goederen en diensten.

De afzender van elke communicatie naar deze Internet site of anderszins naar de eigenaars van deze Internet site is verantwoordelijk voor de inhoud en informatie, juistheid en correctheid ervan.

Deze juridische kennisgeving is het laatst gewijzigd op 4 maart 2011.

Materiaal voor jongens

Materiaal voor jongens

Lesmateriaal rondom het thema puberteit bij jongens
Nu downloaden
Materiaal voor basisscholen

Materiaal voor basisscholen

Lesmateriaal voor seksuele voorlichtingslessen
Nu samenstellen
Hulp bij de lesvoorbereiding

Hulp bij de lesvoorbereiding

Tips en checklists voor seksuele voorlichtingslessen
Nu informeren
Download lesmaterialen

Download lesmaterialen

Uitgebreid aanbod van onderwerpen voor de seksuele voorlichting
Naar de materialen
Multimedia voor seksuele voorlichting

Multimedia voor seksuele voorlichting

Instructiefilm en interactieve kennistests voor seksuele voorlichting
Nu bekijken
Gratis lespakket

Gratis lespakket

Relevante lesmaterialen voor seksuele voorlichting
Nu bestellen
;